Periodisk kjøretøykontroll (EU-Kontroll) er en myndighetspålagt miljø- og sikkerhetskontroll som gjelder for alle personbiler med tillatt totalvekt inntil 3500kg fra de er fire år og eldre. Fra første periodisk kjøretøykontroll skal kontrollen utføres annethvert år.

Du får ingen innkalling fra myndighetene, men ta kontakt med oss så skal vi kontrollere når fristen for nettopp din bil er.

Periodisk kjøretøykontroll (EU-kontroll) kan utføres når som helst innen to år etter forrige kontroll, men aldri overstig fristen på to år! Om det blir funnet mangler på bilen under en kontroll, må manglene utbedres innen fristen utløper. Ta gjerne kontrollen samtidig med ordinær service, så er det lettere å ha kontroll på frister og datoer!