1. Innledning

Denne personvernerklæringen («erklæringen») beskriver hvordan Lassen Auto AS, med registrert adresse Bedriftsveien 96, 3735 Skien, (heretter kalt «Selskapet», «vi», «oss», «vår», “behandlingsansvarlig”, e.l.) innhenter og behandler dine personopplysninger.

Som behandlingsansvarlig opptrer Lassen Auto AS i samsvar med gjeldende personvernlovgivning, herunder EUs personvernforordning (GDPR) og den norske personopplysningsloven.

Personvernlovgivningen stiller krav om at enhver behandling av personopplysninger må ha et lovlig behandlingsgrunnlag. Lassen Autos grunnlag for å behandle personopplysninger vil variere, men vil i henhold til personvernlovgivningen basere seg på ett eller flere av de følgende grunnlagene:

 • Ditt samtykke, oppfyllelse av avtale med deg
 • Oppfyllelse av en rettslig forpliktelse
 • Vern om dine vitale interesser
 • Utførelse av en oppgave i allmennhetens interesse, eller vi
 • For formål knyttet til en berettiget interesse, så frem hensynet til ditt personvern ikke overstiger denne interessen


2. Hva er en personopplysning?

En personopplysning er enhver opplysning som direkte eller indirekte kan knyttes til en fysisk person, herunder blant annet navn, postadresse, e-postadresse, IP-adresse og mobilnummer.


3. Hvilke personopplysninger behandler vi?

Vi samler inn personopplysninger innen følgende kategorier:

 • Grunnleggende informasjon slik som navn og kontaktopplysninger.
 • Demografisk informasjon, slik som fødselsdato og kjønn.
 • Opplysninger om kundeforholdet ditt, slik som tjeneste- og ordreopplysninger, betalingsopplysninger, og henvendelser til kundeservice.
 • Opplysninger når du besøker våre nettsider (herunder dato og tid, hva slags PC/mobiltelefon, operativsystem og nettleser du bruker, IP-adresser, skjermstørrelse etc.).
 • Opplysninger i forbindelse med jobbsøknader og ansettelse (herunder CV, søknad, attester og informasjon fra referanser.).
 • Eventuelle andre opplysninger som er samlet inn på grunnlag av ditt samtykke. Du vil i så fall få spesifikk informasjon om hvilke opplysninger vi samler inn og hva de brukes til når vi ber om ditt samtykke.


4. Hvordan vi innhenter dine personopplysninger

 • Opplysninger du gir oss:
  Du kan gi oss opplysninger, inkludert dine personopplysninger, når du bestiller våre tjenester, bruker nettstedet vårt, korresponderer med oss eller blir med i våre konkurranser, kampanjer eller undersøkelser. Når vi ber om opplysninger fra deg, vil vi innhente data fra de aktuelle feltene som du har fylt inn, eller fra andre skjemaer som du har fylt inn på eller utenfor Internett. Du kan velge å oppgi flere opplysninger til oss når du kontakter oss eller på annen måte samhandler med oss.
 • Opplysninger vi innhenter automatisk:
  Når du besøker nettstedet vårt, kan vi automatisk innhente følgende opplysninger: IP-adresse, innloggingsopplysninger, stedsinformasjon, nettlesertype og -versjon, nettleserens programtillegg (typer og versjoner), operativsystem og plattform, opplysninger om besøket (inkludert hva slags nettsted du kom fra og går videre til og hvilke av sidene våre du ser på), produkter du har sett på eller søkt etter, nedlastingsfeil, hvor lenge du bruker bestemte nettsider og nettsideinteraksjon.
 • Opplysninger vi innhenter fra andre kilder:
  Vi samarbeider også tett med tredjeparter (f.eks. forretningspartnere, underleverandører av tekniske tjenester, betalingstjenester og leveringstjenester, reklamenettverk, analyseselskaper, søkemotortjenester og kredittopplysningsbyråer) og kan motta opplysninger om deg fra disse. Dette inkluderer også opplysninger som er offentlig tilgjengelige.


5. Hva vi bruker dine personopplysninger til

 • Levere tjenester:
  Vi behandler dine personopplysninger for å yte og levere tjenester til deg, herunder i forbindelse med ditt kjøp av bil. Vi bruker også personopplysninger for å kunne gi deg en best mulig brukeropplevelse, blant annet gjennom tilpasning av innholdsvisning til skjerm.
 • Utvikling og analyse:
  Vi behandler dine personopplysninger for å forstå dine behov og for å videreutvikle våre tjenester. Dette blant annet for å sikre at innholdet på nettstedet vårt presenteres på den måten som er mest effektiv for deg og enhetene dine, og for å måle eller forstå effektiviteten av reklame vi legger ut.
 • Salg og markedsføring:
  Vi bruker både anonymiserte data og personopplysninger for markedsføringsformål i samsvar med gjeldende lovgivning. Disse aktivitetene inkluderer markedsføring av tjenester, herunder til å lage målgrupper og tilpasse vår markedsføring.

  For å holde deg oppdatert kan vi, når du samtykker til det, eller det foreligger et eksisterende kundeforhold i henhold til markedsføringsloven, bruke opplysningene du oppgir på nettstedet til å sende deg markedsføring via e-post, telefon, SMS, post og/eller sosiale medier. Dette inkluderer utsendelse av nyhetsbrev og andre henvendelser vedrørende innhold, tjenester, tilbud, kampanjer og arrangementer, slik som prøvekjøring av bil. Du kan når som helst trekke ditt samtykke tilbake ved å sende en e-post til: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..
 • Stillingsutlysning og ansettelse:
  Vi bruker personopplysninger for å vurdere kandidater som, enten uoppfordret eller ved en utlysning, søker på stillinger hos oss.
 • Informasjonssikkerhet og misbruk av tjenester:
  Vi vil kunne behandle person- og trafikkopplysninger for å sørge for god sikkerhet i alle våre tjenester. Vi vil også kunne behandle personopplysninger for å avdekke eller forhindre ulike typer bedrageri og annen misbruk.
 • Overholdelse lovpålagte krav:
  Vi behandler personopplysninger for å oppfylle våre lovfestede plikter, f. eks. i tilknytning til regnskapsførsel og for å fremlegge opplysninger for kompetent myndighet når dette er pålagt oss i henhold til norsk lov.


6. Hvordan vi deler og videreformidler opplysningene dine

Vi deler personopplysningene med våre samarbeidspartnere og underleverandører for at vi skal kunne levere den avtalte tjenesten.
Et selskap som behandler personopplysninger på vegne av oss, kalles en databehandler. Når vi bruker databehandler sørger vi for å inngå en såkalt databehandleravtale. En databehandleravtale er en avtale som regulerer hvordan databehandleren kan behandle de personopplysningene som de får tilgang til. Hver underleverandør er forpliktet til å sørge for at dataene behandles i samsvar med loven.
Vi vil også kunne dele personopplysninger med offentlige myndigheter der det foreligger en lovfestet utleveringsplikt.


7. Informasjonskapsler og annen teknologi

Vi bruker informasjonskapsler (“cookies”) og lignende teknologier på våre nettsider. Du kan lese mer om vår bruk av cookies i vår cookie-erklæring.


8. Lenker til andre nettsteder

Via våre nettsider kan vi linke til en tredjeparts nettside. Hvis du klikker på en av disse linkene vil du bli henvist direkte til en nettside som ikke kontrolleres av oss. Vi er ikke ansvarlige for tredjeparts nettsider, og vår cookie-erklæring og personvernerklæring gjelder følgelig ikke tredjeparts nettsider.


9. Datalagring

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for oppfyllelsen av de overnevnte formålene med behandlingen av opplysningene. Dette gjelder likevel ikke dersom lagring er lovpålagt i en lengre periode enn det formålet tilsier, slik som for eksempel lagring av opplysninger til regnskapsformål.


10. Overføring av personopplysninger til utlandet

Personopplysningene dine kan overføres til utlandet. Overføring av personopplysninger innenfor EU/EØS-området kan fritt skje i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

Hvis vi overfører personopplysninger utenfor EU/EØS-området, vil vi forsikre oss om at overføringen skjer i samsvar med gjeldende lovgivning. Dette innebærer at vi vil innhente samtykke fra deg til å gjennomføre overføringen, eller anvende andre mekanismer for å foreta en lovlig overføring, herunder EUs standardavtaler om overføring til tredjeland eller EU-US Privacy Shield.


11. Rettighetene dine

Personvernlovgivningen gir deg en rekke rettigheter, herunder rett til innsyn, retting og sletting i de personopplysningene vi har lagret om deg.
Vi er opptatt av at de personopplysningene som vi har lagret om deg er riktige og oppdaterte. Hvis du oppdager at dine opplysningene ikke er korrekte, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Husk å oppgi navn, registreringsnummer/VIN-nummer og postnummer i første korrespondanse - dette hjelper oss med å beskytte informasjon og preferanser mot uautorisert tilgang. Dette gjelder også dersom du ønsker at dine personopplysninger skal slettes.

Når det gjelder krav om sletting, gjelder ikke dette for de opplysninger som er nødvendige for at vi skal kunne levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til, eller det er lovpålagt å oppbevare opplysningene i en spesifikk periode.
Du har også rett til dataportabilitet. Dette innebærer at du du har muligheten til å kreve personopplysningene dine utlevert i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format, og til å ta opplysningene med deg til en annen virksomhet. Dette gjelder kun opplysninger du aktivt har gitt fra deg. Videre har du rett til å motsette deg behandling av personopplysninger og rett til å motsette deg personprofilering og automatiserte avgjørelser. Dette medfører at du kan kreve at dine personopplysninger ikke analyseres for å avdekke din adferd, preferanser, evner eller behov. Dette gjelder likevel ikke dersom behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som du har inngått med oss eller dersom du tidligere har gitt ditt uttrykkelige samtykke til behandlingen.
Dersom du ønsker å be om innsyn, retting eller sletting kan når som helst ta kontakt med oss via e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Vi svarer deg senest innen 30 dager etter at du har tatt kontakt, og det er kostnadsfritt for deg.
Dersom du mener vi ikke følger denne personvernerklæringen eller gjeldende lovgivning kan du sende Lassen Auto en klage. Du kan også klage til Datatilsynet.


12. Informasjonssikkerhet

Vi bruker hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger som er under vår kontroll mot uautorisert tilgang, innhenting, bruk, videreformidling, avsløring, kopiering, modifisering eller avhending.


13. Spørsmål om denne erklæringen

Hvis du har spørsmål, bekymringer eller klager som gjelder denne erklæringen eller hvordan vi håndterer opplysningene dine, ta kontakt med oss på e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Lassen Auto AS forbeholder seg retten til å oppdatere personvernerklæringen med jevne mellomrom. Dersom personvernerklæringen er gjenstand for oppdatering, vil den oppdaterte personvernerklæringen bli gjort tilgjengelig på vår nettside, www.lassenauto.no. Ved større endringer vil du bli bedt om å lese gjennom og akseptere den på nytt.